Informujemy, iż od  dnia 31 sierpnia 2017 roku obowiązuje zaktualizowana Księga Wizualizacji Znaku PROW 2014-2020. Obowiązujący dokument jest dostępny na stronie www.minrol.gov.pl. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi zasadami wizualizacji PROW.