• Lista operacji uznanych za zgodne z LSR w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, złożonych w trakcie naboru nr 6/2017 - kliknij TUTAJ
  • Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, złożonych w trakcie naboru nr 6/2017 - kliknij TUTAJ
  • Protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" z dnia 3 sierpnia 2017 roku - kliknij TUTAJ