Informujemy, iż w dniu 22 lutego w Urzędzie Gminy Leśniowice w godz. 9.00-11.00 odbędzie się dodatkowy dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa świadczonego przez pracowników Biura LGD w zakresie pozyskania wsparcia w ramach poddziałania LEADER PROW na lata 2014-2020. Kolejne nabory już w marcu!