Informujemy, iż w dniu 22 maja 2017 roku, Zarząd Stowarzyszenia po przeprowadzonych konsultacjach społecznych zatwierdził zmiany wprowadzone do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 oraz do Lokalnych kryteriów wyboru operacji. Zaktualizowane dokumenty dostępne są w Zakładce O NAS -> Lokalna Strategia Rozwoju oraz w Zakładce LEADER 2014-2020 -> Lokalne kryteria wyboru. Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami.