W związku z osiągnięciem zaplanowanej w LSR wartości wskaźnika Liczba zagospodarowanych i zachowanych obiektów dziedzictwa lokalnego wraz z ich otoczeniem oraz niemożliwością ogłaszania kolejnych naborów wniosków na realizację ww. wskaźnika, zapraszamy na spotkanie konsultacyjne zmian planowanych do wprowadzenia do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 (projekt LSR tutaj) związanych z przesunięciem powstałych oszczędności na inny wskaźnik ujęty w LSR. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 18 maja 2017 roku o godz.16.00 w siedzibie Biura LGD "Ziemi Chełmskiej" przy Pl. Niepodległości 1 pok. 330 w Chełmie.  Podczas spotkania omówione zostaną również zmiany proponowane do wprowadzenia do Lokalnych kryteriów wyboru operacji (projekt kryteriów tutaj) w celu ich doprecyzowania oraz dostosowania do wytycznych MRiRW. Zapraszamy serdecznie!