Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" przypomina o trwającym naborze wniosków na Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw. Termin składania wniosków upływa dnia 26 maja 2011 r. o godz.16.00. Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia o naborze.