Lokalna Grupa  Działania „Ziemi Chełmskiej” i Nowy Tydzień Chełmski ogłaszają II edycję konkursu na „Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego”. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach, spośród zgłoszonych i nominowanych kandydatur, wybiorą czytelnicy Nowego Tygodnia. Celem konkursu jest wyłonienie w danym roku kalendarzowym najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych  oraz ich promocja, a także wspieranie inicjatyw lokalnych, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych. Konkurs odbywał się będzie w 4 kategoriach: a) Wydarzenie cykliczne, b) Atrakcja turystyczna, c) Pakiet usług turystycznych, d) Obiekt.  Kandydatury do konkursu w każdej kategorii mogą zgłaszać: instytucje, samorządy terytorialne, twórcy produktów turystycznych, stowarzyszenia, fundacje, właściciele obiektów turystycznych, przedsiębiorcy prywatni, organizatorzy turystyki oraz osoby fizyczne. Na zgłoszenia czekamy do 16 lipca. Spośród zgłoszonych kandydatur Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą specjaliści od turystyki i promocji,  nominuje po 5 kandydatur w każdej z kategorii konkursowej,  spośród których  czytelnicy Nowego Tygodnia głosując od 24 lipca do 30 listopada na specjalnych kuponach konkursowych zamieszczonych w gazecie wybiorą zwycięzców. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w grudniu podczas organizowanego przez Nowy Tydzień jarmarku bożonarodzeniowego.