W związku z trwającymi naborami wniosków nr 6/2017, 7/2017, 8/2017 i 9/2017 oraz rosnącym zainteresowaniem doradztwem świadczonym przez pracowników Biura LGD, prosimy o telefoniczne ustalenie terminu oraz godziny usługi doradczej. Jednocześnie przypominamy, iż z dniem 22 maja zmianie uległy lokalne kryteria wyboru operacji, w tym zasady przyznawania punktów za kryterium Doradztwo Biura LGD. Prosimy o zapoznanie się z zapisami kryteriów przed złożeniem wniosku o przyznanie wsparcia. Lokalne kryteria zamieszczone są pod każdym ogłoszeniem o naborze wniosków.