W dniu 22 czerwca odbyły się warsztaty z przygotowania części finansowej biznesplanu dla osób planujących ubiegać się o wsparcie w zakresie podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej w ramach naborów wniosków nr 6/2017 i 7/2017 (termin naborów: 26.06.2017-12.07.2017). W trakcie spotkania warsztatowego omówione zostały m.in. zasady wypełniania tabel: Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji, Źródła finansowania operacji, Rachunek zysków i strat oraz Zaktualizowana wartość netto, jak również zasady amortyzacji środków trwałych.

collage warsztaty 22.06