Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" serdecznie zaprasza osoby ubiegające się o wsparcie/planujące ubiegać się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na szkolenie na temat zasad rozliczania i realizacji projektów, które odbędzie się 30 maja o godz. 10.00 w sali nr 83 w budynku Gmachu przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniu, prosimy o rejestrację telefoniczną pod numerem telefonu 82/ 562 75 71 w godz. 8.00-16.00.