W związku z działaniami szkoleniowymi realizowanymi przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020, w tym realizacji Planu Komunikacji, oraz mając na uwadze zapewnienie wysokiej jakości oraz efektywności ww. działań, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety pn. POTRZEBY SZKOLENIOWE - ANKIETA BENEFICJENTA zamieszczonej na stronie www LGD w zakładce Monitoring i ewaluacja. Ankieta jest anonimowa. Wyniki ankiety pozwolą na dostosowanie działań szkoleniowych realizowanych przez LGD do faktycznych potrzeb Beneficjentów. W Zakładce dostępna jest również Ankieta oceniająca doradztwo świadczone przez pracowników Biura LGD oraz Ankieta oceny działań informacyjno-promocyjnych realizowanych przez LGD. Zapraszamy do wyrażenia Państwa opinii.