Lista operacji uznanych za zgodne z LSR  złożonych na nabór nr 1/2017 w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" - kliknij TUTAJ  

Lista operacji uznanych za zgodne z LSR  złożonych na nabór nr 1/2017 w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" - kliknij TUTAJ (w brzmieniu przyjętym na posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" w dniu 7 czerwca 2017 roku - korekta omyłki pisarskiej w  tytule operacji znak sprawy PDZ/1/2017/13"ZCH" oraz w tytule operacji znak sprawy PDZ/1/2017/02"ZCH")

Lista operacji uznanych za niezgodne z LSR złożonych na nabór nr 1/2017 w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" - kliknij TUTAJ

Listy operacji wybranych do dofinansowania złożonych na nabór nr 1/2017 w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" - kliknij TUTAJ

Listy operacji wybranych do dofinansowania złożonych na nabór nr 1/2017 w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" - kliknij TUTAJ (w brzmieniu przyjętym Uchwałą nr V/3/2017 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" z dnia 7 czerwca 2017 roku - korekta omyłki pisarskiej w  tytule operacji znak sprawy PDZ/1/2017/13"ZCH" oraz w tytule operacji znak sprawy PDZ/1/2017/02"ZCH")

Listy operacji niewybranych do dofinansowania złożonych na nabór nr 1/2017 w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" - kliknij TUTAJ

Protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" z dnia 4 kwietnia 2017 roku - kliknij TUTAJ

Protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" z dnia 26 kwietnia 2017 roku (rozpatrzenie protestu od oceny) - kliknij TUTAJ

Protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" z dnia 7 czerwca 2017 roku - kliknij TUTAJ