Informujemy, iż Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 27 września 2016 roku przyjęło zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020. Zaktualizowana Strategia dostępna jest w Zakładce O  NAS Podzakładka Lokalna Strategi Rozwoju (LSR). Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.