Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie zachowania i udostępniania lokalnego dziedzictwa kulturowego – limit środków: 1 154 973,00 zł. Termin i miejsce składania wniosków: od 2 marca 2017 roku do 17 marca 2017 roku. Pełna treść ogłoszenia w Zakładce LEADER 2014-2020, Podzakładka OGŁOSZENIA O NABORZE.