Uwaga osoby planujące aplikowanie o wsparcie w ramach zbliżającego się naboru wniosków! W związku z planowanym przez ARiMR wyłączeniem Generatora wniosku w dniu 21 lutego 2017 r., wnioski należy przygotowywać z wykorzystaniem dostępnych, edytowalnych dokumentów (excel i word). Formularze wniosków dla poszczególnych typów operacji dostepne są w Zakładce LEADER 2014-2020 Podzakładka -> Formularze wniosków oraz na stronie ARiMR www.arimr.gov.pl