Uwaga osoby planujące aplikowanie o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej w ramach najbliższego naboru (02.03-17.03.2017)!Informujemy, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła w dniu 6 lutego 2017 r. pomocnicze tabele finansowe (7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 z Biznesplanu do poddziałania 19.2) z wprowadzonymi formułami, które ułatwią Państwu poprawne przygotowanie rachunku zysków i strat, wskaźnika NPV oraz obliczenie wskaźnika rentowności. Tabele dostępne do pobrania w Zakładce LEADER 2014-2020 -> Formularze wniosków.