W wędrówce po urokach Ziemi Chełmskiej nie sposób pominąć regionalnych izb i muzeów prezentujących bogatą twórczość ludową wsi. Podczas zwiedzania posłuchać można ciekawych opowieści o dawnych obyczajach, obrzędach, życiu codziennym lokalnych społeczności, zobaczyć narzędzia codziennego użytku dawnych gospodarzy, jednym słowem poczuć klimat dawnych czasów. We wspólną podróż do przeszłości zapraszają:

Izba Regionalna w Turce – zobaczymy tu sprzęty, ozdoby i wyroby rękodzieła ludowego.

Muzeum Etnograficzne u cioci Mazurkowej w Brzeźnie – zlokalizowane w wiejskiej chacie prezentuje zbiór mebli i narzędzia codziennego użytku z początku XX wieku.

Izba Tradycji przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience.

Ośrodek Dokumentacji, Życia, Kultury i Twórczości na Wsi Leśniowskiej w Kumowie.
 
Izba Ludowa „Wrzeciono” na Majdanie Ostrowskim.  

 

Galeria na Oblakach na Majdanie Ostrowskim.

Izba regionalna w Stanisławowie –znajdziemy tu zbiór ponad stu eksponatów, wśród których przedmioty i narzędzia codziennego użytku.

                

Izba Ludowa „Marynka” w Rakołupach.