Konieczne jest zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, w tym przypadku mieszkania. Zgłoszenie takie jest wymagane w sytuacji, gdy działalność gospodarcza w mieszkaniu powoduje zmianę warunków między innymi bezpieczeństwa pożarowego, pracy, zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych czy wielkości lub układu obciążeń („Prawo budowlane”, art. 71, Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414).

źródło: Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 na stronie www.arimr.gov.pl