W dniu 31 marca 2011 roku w Hotelu Mercure Unia przy Al. Racławickich 12 w Lublinie odbędzie się Konferencja „Samorząd efektywny energetycznie – jak robią to inny?", której organizatorem jest Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny - Lider Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Celem konferencji jest przybliżenie problematyki efektywności energetycznej oraz zaprezentowanie polskich i zagranicznych doświadczeń, w szczególności samorządów w realizacji działań, których celem jest poprawa efektywności energetycznej, przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw z województwa lubelskiego. Zgłoszenia do udziału w konferencji należy przesyłać do dnia 25 marca 2011.

 

Zaproszenie, program i zgłoszenie dostępne pod linkiem:

 http://www.fundacja.lublin.pl/index.php/pl/samorzadefektywnyenergetycznie/konferencja