Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" informuje, iż w miesiącu sierpniu odbyły się kolejne dyżury Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR, w ramach którego pracownicy LGD udzielali bezpłatnego doradztwa osobom zainteresowanym pozyskaniem wsparcia na operacje w ramach działania LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Punkt dyżurował łącznie 8 dni, po 1 dniu na terenie każdej z gmin wchodzących w obszar działania LGD, w godzinach podanych do publicznej wiadomości na stronie www.ziemiachelmska.pl, na stronach gmin członkowskich oraz na porrtalu społecznościowym FACEBOOK.