W związku z koniecznością weryfikacji intensywności wsparcia na operacje w zakresie rozwoju działalności gospodarczej, zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 21 września w godz. 16.30-17.30 w siedzibie LGD "Ziemi Chełmskiej". Treść LSR uzwglęniająca proponowane zmiany poniżej. 

Treść LSR uwzględniajaca proponowane zmiany (zmiany zaznaczone na czerwono)