Planujesz aplikować o środki w ramach naborów wniosków ogłaszanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”? Przygotowujesz wniosek o przyznanie pomocy bądź biznesplan? Masz wątpliwości czy możesz ubiegać się o wsparcie w ramach działania LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Jeśli tak, zapraszamy do skorzystania z doradztwa świadczonego przez pracowników LGD w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR, który dyżuruje jeden dzień w miesiącu na terenie każdej z gmin wchodzących w obszar działania LGD. Nabór wniosków w zakresie podejmowania oraz rozwoju działalności gospodarczej już od 17 do 31 października! Szczegółowe informacje o naborze na stronie www.ziemiachelmska.pl w zakładce LEADER 2014-2020. Harmonogram dyżurów Punktu w miesiącu październiku:

  • Gmina Kamień     14.10.2016-godz.08.30-10.30 Urząd Gminy Kamień
  • Gmina Dorohusk  17.10.2016-godz.08.30-10.30 GOKiT w Dorohusku
  • Gmina Żmudź    18.10.2016-godz.08.30-10.30 GOK w Żmudzi  
  • Gmina Wojsławice   19.10.2016-godz.10.00-12.00  Urząd Gminy Wojsławice
  • Gmina Białopole  20.10.2016-godz.08.30-10.30 Urząd Gminy Białopole
  • Gmina Horodło   20.10.2016-godz.11.30-13.30 Urząd Gminy Horodło
  • Gmina Dubienka  21.10.2016-godz.10.30-12.30   Urząd Gminy Dubienka
  • Gmina Leśniowice  27.10.2016-godz.08.30-10.30  Urząd Gminy Leśniowice