Informujemy, iż w Zakładce LEADER 2014 -2020 podzakładka: Formularze wniosków dostępne są już Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020. Zachęcamy osoby planujące aplikowanie o wsparcie w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej do korzystania z Instrukcji na etapie przygotowania biznesplanu działalności.