Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”, Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chełmie serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjno-konsultacyjne na temat możliwości pozyskania środków finansowych na operacje w zakresie podejmowania oraz rozwoju działalności gospodarczej w okresie programowania 2014-2020. Spotkanie adresowane jest do mieszkańców gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź, w tym osób z tzw. grup defaworyzowanych (osoby młode do 25 r.ż., osoby starsze po 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, kobiety), lokalnych liderów, wytwórców, przedsiębiorców, zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięć w ramach działania LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na spotkaniu przedstawione zostaną: zasady przyznawania pomocy na operacje w ramach działania LEADER na lata 2014-2020, instrumenty zwrotne dla przedsiębiorstw i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie firm przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie.

Spotkanie odbędzie 23 września 2016 roku o godz. 9.00 w sali nr 4 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie, ul. Batorego 1.