1.Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 – poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów

2.UWAGA! Zmiana w zakresie obowiązków informacyjno-promocyjnych beneficjentów PROW 2014-2020

3.Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

4.Skrócona wersja PROW 2014 - 2020 - aktualizacja z 27.04.2016

5.Pełna wersja PROW 2014 - 2020 - aktualizacja z 27.04.2016

6.Jak uzyskać numer identyfikacyjny?

7.Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 na stronie www.arimr.gov.pl (aktualizacja z dnia 8 maja 2017 roku)

8.Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność najczęściej zadawane pytania - zaktualizowane na dzień 11 lipca 2017 r. - NOWE

9. Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 - NOWE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej  - NOWE